Uwaga 

Zebranie z rodzicami odbędzie się 18 września 2018 roku o godzinie 14:00. 

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

Uwaga

 Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w  konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Czekamy na projekty:
wykonane dowolną techniką artystyczną (samodzielnie lub przy pomocy opiekuna),
w formacie A3 (wymiar przestrzenny: płaski), które równocześnie przedstawiają przeciwstawne oblicza środowiska – skażone i wolne od zanieczyszczeń.
Do pracy należy dołączyć krótki opis pracy plastycznej, wskazując rodzaj przedstawionych zanieczyszczeń oraz sposób im zapobiegania (maks. 20 zdań).
Konkurs przeprowadzony będzie z podziałem na grupy wiekowe:
grupa 1 – klasy I-IV,
grupa 2 – klasy V-VIII.
Uwaga: Prace uczniów mogą zgłaszać jedynie szkoły podstawowe, przy czym jeden uczeń może wysłać maksymalnie jedną pracę, a jedna szkoła – maksymalnie po trzy prace z każdej grupy wiekowej.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 września 2018 r. (decyduje data wpływu) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
z adnotacją: Departament Rolnictwa i Środowiska – konkurs „Pokoloruj swój Świat”.
Komisja konkursowa wyłoni i nagrodzi 10 prac w każdej grupie. Najzdolniejsi autorzy otrzymają: tablety (za I miejsce), telefony komórkowe (II miejsce) oraz aparaty fotograficzne (III miejsce). Do pozostałych wyróżnionych (miejsca IV-X) trafią gry planszowe.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem (81) 478 13 28 u Beaty Gajak z Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL.
Patronat medialny nad konkursem objęło Polskie Radio Lublin.
 
 
 

Uwaga!

Na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami 3 września 2018 r. o godzinie 9:30

 

 

                                  Kolonie letnie w Zakopanem dla dzieci rolników              

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej - Dom Europy działające na terenie województwa lubelskiego otrzymało dotację na organizację kolonii letnich w Zakopanem dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. 
 Termin kolonii: 21.07.2018 -02.08.2018 (13 dni)
Miejsce: Dom Wypoczynkowy "U Kasi", Zakopane
Uczestnicy: 80 dzieci w wieku 8-16 lat
 W ramach wypoczynku letniego zapewniamy ciekawe wycieczki krajoznawcze po Zakopanem i okolicach, piesze wycieczki szlakami górskimi, zajęcia sportowe, w aquaparku, w parku rozrywki a także gry i zabawy integracyjne na świezym powietrzu. Wieczorem planowane są zajęcia takie jak dyskoteki, wspólne oglądanie filmów oraz karaoke i inne zabawy kolonijne. Wypoczynek letni w formie kolonii w 2018 roku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.
 Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej - Dom Europy jest organizacją zrzeszającą samorządy województwa lubelskiego. Celem Stowarzyszenia jest inspirowanie, wspomaganie i koordynacja współpracy krajowej i zagranicznej samorządów, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, wspomaganie i propagowanie działalności oświatowo – kulturalnej oraz wspieranie, rozwój i promocja obszarów wiejskich na terenie województwa lubelskiego.W latach 2015-2018 Stowarzyszenie zorganizowało kolonie letnie, półkolonie i zimowiska dla ponad 1000 dzieci rolników z województwa lubelskiego. Kolonie organizowane są przy wsparciu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, które dofinansowuje wypoczynek dla dzieci.
Więcej informacji oraz zapisy na kolonie:
Telefon: 508-194-663
Strona: domeuropy.lubelskie.pl
Dokumenty dotyczące kolonii letnich dostępne są na stronie: http://domeuropy.lubelskie.pl/lato-2018-kolonie-zakopanem-dla-dzieci-rolnikow
 
 
Uczniowie klas 1-7 otrzymaja podręczniki dotowane przez Ministerstwo Oświaty  we wrześniu 2017r . 
 
 
Informujemy, że na stronie internetowej https://wypoczynek.men.gov.pl  można znaleźć  poradnik bezpiecznego wypoczynku.
Przydatną wiedzę na temat substancji psychoaktywnych odnajdą Państwo na stronach: http://new.ore.edu.pl i http://www.narkomania.org.pl 
 
 
 
List prezesa KRUS dotyczący bezpieczeństwa
 
 

 Informacja o zajęciach

 


Zapasy
wtorek  16:30 - 17:30
czwartek 16:30 - 17:30
Zajęcia szachowe
wtorek od 12:00

 KONSULTACJE   NAUCZYCIELI

Rok szkolny 2017/2018

1. Pani Beata Miszczak  - poniedziałek 12.15 .-13.00

2. Pani Agnieszka Romańczuk – piątek  8.55. – 9.40

3.Pani Agata Ścibak –                  czwartek  10.45 –11.30

4.Pani  Monika Krajewska –       czwartek  11.50-12.35

5.Pani Katarzyna Niebrzydowska – poniedziałek  8.55-9.40

6.Pan Grzegorz Skrzypa –        piątek  9.50-10.35

7. Pani Monika Jaworska –        piątek  8.55-9.40

8.Pani Bernadeta Sołtys  -         środa 8.55-9.40

9.Elżbieta Zielińska  –                wtorek 13.35-14.40   

10. Ewa Nafalska Zalewa –        środa 8.55 – 9.40

11. Edyta Tarajko-                     wtorek 8.55- 9.40
 

Tygodniowy rozkład zajęć rok szkolny 2017/2018 semestr I
 

 

0

I

II

III

IV

V

VI

VII

P

O

N

I

E

DZIAŁEK

1. zaj.B

2.zaj.B

3.zaj. H B

4. zaj. H M

5. zaj. H B

6.religia

8.00-13.30

1. n. zintegr.

2. n. zintegr.

3. rel/et.

4.w-f

5. n. zintegr.

6.z.wyr.

 

1. n. zintegr.

2. n. zintegr.

3.w-f

4.religia

5.--------

6. zaj. rew. 

1. n. zintegr.

2. n.zintegr.

3. w-f

4.religia

5. j.a

1.matemat.

2.w-f

3.j.angiel.

4.j.polski

5.religia

6.koło mat.

7.z.wyr.j.p MK

 

1.w-f

2.j. angielski

3.j.polski

4.matemat.

5.rel.pk

6.przyroda

7. zaj.wyr.j.p MK

 

1.j.angielski

2. religia

3.matematyka

4.plastyka

5.przyroda

6.j.polski

7.wdż

 

1.religia

2.j.polski

3.j.niemiecki

4.j.niemiecki

5.matematyka

6.geografia

7.biologia

8.wych.do życia

 

                     5.ŚWIETLICA 11.50-12.35   Pan G Skrzypa 5.Koło polonistyczne 11.50-12.35 Pani M Krajewska kl.IV-V

                  6.ŚWIETLICA 12.40-13.25 Pani E Tarajko

                                 7. Zajęcia wyrównawcze 13.30-14.15 Pani M Krajewska

 

 

 

 

 

 

W

T

O

R

E

K

1. zaj. B

2. zaj. B

3. zaj. H B

4. zaj. H B

5. zaj. M A

6.zaj.  B M

8.00-13.30

1. n.zintegr.

2. n.zintegr.

3. j.a

4. n.zintegr.

 

 

1. n. zintegr.

2. n. zintegr.

3.w-f

4. muz. ł AR

5.n.z ł HS

6.zaj. art. ł AR

 

1. n.zintegr.

2. n.zintegr.

3.w-f

4.muz. ł AR

5. n.zin. ł HS 6.zaj. art.ł AR

1. technika

2. j.polski

3.j.angielski

4.w-f

5.plastyka

 

1.j. angielski

2.matemat.

3.j.polski

4.godz.wych

5.informatyka

6.w-f

7.zaj.wyr.j.p MK

1.historia

2.w-f

3.matemat.

4.j.polski

5.j.polski

6.informatyka

7.zaj.wyr.j.p MK

1.matematyka

2.j.angielski

3.historia

4. fizyka

5.w-f

6.j.polski

7.godz. wych

 

 

5.ŚWIETLICA 11.50-12.35   Pani A Romańczuk

                                                                              6.ŚWIETLICA 12.40-13.25 Pani H Staniuk    

7.Zespół wyrównawczy 13.30-14.15 Pani M Krajewska

 

 

 

 

Ś

R

O

D

A

 

1. zaj. M

2. zaj. B

3.zaj. H B

4. zaj. H

5. zaj.HM

6. relig. MH

8.00-13.30   

1. rel

2. .n.zintegr.

3. n.zintegr.

4. n.zintegr

5.w-f          

1. n.zintegr.

2. n.zintegr

3.rel/etyka

4. n.zintegr

5. j.a

 

1. n.zintegr.

2. n. zintegr.

3. rel/et

4.gry i z. GS

 

1.w-f

2.j.polski

3.przyroda

4.religia

5.matemat.

6.muzyka

 

1.przyroda

2.matemat.

3.j.polski

4.rel pk/k.mat KN

5.muzyka

6.j.polski

 

 

1.matemat.

2.j.angielski

3.w-f

4.j.polski

5.religia

6.przyroda

1.j.angielski

2.w-f

3.matematyka

4.chemia

5.j.polski

6.informatyka

7.religia

 

5. ŚWIETLICA 11.50-12.35 Pani E Nafalska Zalewa

6.ŚWIETLICA 12.45-13.30 Pani A Romańczuk

7. ŚWIETLICA 13.30-14.15 Pani M Jaworska

C

Z

W

A

R

T

EK

 

1. zaj.B

2. zaj.B A

3. zaj. H B

4. zaj. HBM

5. zaj. H

6.zaj.H

8.00-13.30

1. n. zintegr.

2. n.zintegr.

3. n.zintegr.

4. w-f

5.z. ar  ł MC

 

1. j.a

2. n.zintegr.

3.n. zin.ł AR

4.inf. ł AR

5.zaj.art. ł MC

6. zaj. rew.

1. n.zintegr.

2. n. zintegr.

3. n. zin ł AR

4.infor. ł AR

5. j. a

 

1.matemat

2. w-f

3.historia

4.j.polski

5.informatyka

1.w-f

2.historia

3.j polski

4.matematyka

5.plastyka

6.technika

 

1.technika

2.matematyka

3.w-f

4.historia

5.muzyka

6.j.polski

1.historia

2.j.polski

3.matematyka

4.geografia

5.w-f

6.muzyka

7.plastyka

 

                           

                                                                          6.ŚWIETLICA 12.40-13.25   Pan G Skrzypa

                                                                          7.ŚWIETLICA 13.30-14.15  Pani A Ścibak

 

 

 

 

P

I

Ą

T

E

K

 

 

1. zaj.B

2. zaj.B

3. zaj.HB

4. zaj.HBM

5. zaj. B

6.zaj. HB

8.00-13.30

 

1.n. zintegr.

2. n. zintegr.

3. n.zintegr.

4. j.a

5.n.zintegr.

 

 

1. n. zin ł HS

2. n. zintegr.

3. n.zin. ł AR

4.w-f

5.plast. ł HS

6.z. wyr.ł AR

 

 

 

1. n.zin ł HS

2. n. zintegr.

3. n.zin. ł AR

4. w-f

5. plast. ł HS

6.z.wyr.ł AR

 

1.j.angielski

2. matematyka

3.j.polski

4.przyroda

5. religia

6.godz.wych.

 

1.religia rz.k

2.w-f

3.przyroda

4.j.angielski

5.j.polski

6.matematyka

 

1.godz. wych.

2.j.polski

3.j.angielski

4.matematyka

5.przyroda

6.w-f

 

1.matematyka

2.biologia

3.fizyka

4.j.polski

5.j.angielski

6.chemia

7.w-f

                                                                     

                                                                         5.ŚWIETLICA 11.50-12.35 Pan Grzegorz Skrzypa

6.ŚWIETLICA 12.40-13.25 Pani M Jaworska

                                                                       7.ŚWIETLICA 13.30-14.15 Pani Ewa Nafalska Zalewa

 

 

 

 

                     

 
 

 
 Rada Rodziców

 1. Przewodniczący             - Pani Renata Romańczuk

 2. Z-ca przewodniczącego - Pani Barbara Marzec

 3.Skarbnik                          - Pani Halina Staniuk

 4.Sekretarz                          - Pani Żaneta Prucnal

 5.Członek Prezydium         - Pani Sylwia Rzeźniczuk

KOMISJA   REWIZYJNA

1. Pani Joanna Trościańczyk

2. Pani Janina Łopuszyńska
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Twoje Nowe Logo
(zrobi się samo)
Za Darmo!wypróbuj na www.otoLogo.pl Jesteś właścicielem tej darmowej strony? Przejdź na Pakiet Premium & Usuń Reklamy ×
Strona zbudowana w OtoStrona.pl
, Darmowy Kreator Stron WWWZbuduj Darmową Stronę WWW lub wybierz Pakiet Premium Hosting!
Powered by Kopage